دامادی متفاوت

بر خلاف لباس عروس که به سادگی او را در مجلس سر آمد می‌کند کت و شلوار داماد به سادگی او را متمایز نمی‌کند بنابراین شاید دقت بیشتری را برای تهیه لباس داماد باید گذاشت تا به او جلوه بیشتری در این شب بدهد.

و گرنه هر میهمان جوان کت و شلوار پوشی برای خودش می‌شود یک آقا داماد! همه عروسی و آب و تاب‌اش که مال عروس خانم نیست. این وسط آقا داماد هم برای خودش حق و حقوقی دارد دیگر. خیلی‌ها همه هم و غمشان را موقع عروسیشان می‌گذارند برای عروس خانم و کل مراسمی که باید برای او یک شب ماندگار بسازد. نه این طور نیست