گروه تالار پذیرایی صدف به منظور رسیدگی و پاسخگویی سریع شکایات، نظرات و پیشنهادات سازنده مشتریان که منجر به افزایش رضایت و وفاداری آنها و حفظ بقای موسسه می گردد سیستم رسیدگی به امور مشتریان خود را بر اساس استاندارد 2004 : 10002 ISO  به شرح ذیل پایه گذاری نموده است.

         •   رعایت الزامات ملی و بین المللی مربوط به خدمات مجالس و تشریفات

         •   ایجاد محیط مشتری محور با تخصیص منابع لازم در جهت دریافت بازخوردهای مشتریان

         •   ایجاد فرآیند آزاد، اثر بخش با کاربردی آسان برای مشتریان جهت تسهیل در ارایه نظرات خود

         •   ارتقائ دانش و آگاهی پرسنل در مدیریت ارتباط با مشتریان و پاسخگویی به آنها با آموزش های مستمر

         •   ایجاد امنیت و اطمینان در مورد رازداری شکوائیه و هویت مشتریان

         •   برقراری پل های ارتباطی مناسب و نوین جهت سهولت دریافت شکایت مشتریان

      ما مدیران و کارکنان مجموعه تالار صدف:

با آگاهی از وظایف، مسئولیت ها و اختیارات خود در سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان و با رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای و برخورداری از روش های مختلف رقع شکوائیه، متعهد می گردیم که از هر گونه پیش داوری پرهیز نموده و تمام تلاش خود را جهت دریافت رضایت مشتری به عمل آورده و امید داریم با تلاش مستمر و روزافزون شاهد افزایش رضایتمندی ارباب رجوع خود باشیم.

                                                      مدیریت گروه تالار پذیرایی صدف

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید